vid upphandling av konsulter

administrativa villkor

De administrativa villkoren vid en upphandling av konsulter handlar bl.a. om:

  • Avtalsperiod
  • Debitering av konsultföretagets utlägg
  • Sekretess i samband med upphandlingen
  • Ev. ersättning för anbudsarbetet
  • Information om hur tilldelning av uppdraget sker

Det här har hämtats från boken med 250 tips för managementkonsulter och andra konsulter. Kolla boken genom att klicka här.