tips om a-skatt

A-skatt är den skatt, som såsom arbetsgivare drar från löntagarens bruttolön och som du betalar in till Skatteverket. Hur stort belopp som du ska dra av och betala in framgår av den skattetabell som gäller för de kommuner där dina anställda bor, såvida den anställde inte har skattejämkning eller annan ändring som påverkar beloppet. Från den anställdes självdeklaration räknas sedan den slutliga skatten ut, och om den inte är samma som dragits på bruttolönen, så får den som är anställd antingen betala in mer (kvarstående skatt) eller få pengar tillbaka (överskjutande skatt).