Hemstarta företagSvenska småföretag går mot ett lönsamhetsmässigt rekordår