Hemrut-avdraget höjsStädsystem och personliga egenskaper avgörande för städkvaliten