Hemstarta företagAtt ditt företag är litet kan ge extra offentlighet