vad är fusion?

Med fusion menar man när två eller flera företag går samman till ett enda bolag.