HemAIAtt skriva med hjälp av AI flyttas till Widgets