HemextrainkomsterAtt kunna eliminera ineffektivitet kan vara en väg till extrainkomster