ersätter fysiska möten

En stor del av managementkonsultens arbete går ut på att presentera problem och förslag, diskutera med olika parter och driva processer tillsammans med många berörda för att få till stånd en förändring. Ibland kallas t.o.m. de managementkonsulter som specialiserar sig på denna typ av genomförande och implementering för ”processkonsulter”.

I dag ersätts dock många fysiska möten med virtuella möten och vi kommer att få se betydligt mer av

  • Videokonferenser
  • eLearning
  • Webinars
  • Onlineseminarier
  • etc.

Jag får kontinuerligt inbjudningar att delta i virtuella möten som utgår från USA. Internationella managementkonsultföretag kan på det sättet erbjuda möten, seminarier och konferenser som konsulter och andra inblandade från hela välden kan delta i.

Det här har hämtats från boken med 250 tips för managementkonsulter och andra konsulter. Kolla boken genom att klicka här.

 

Erbjud dina kunskaper som konsult

Vilken specialistkunskap du än har så kan du erbjuda dina kunskaper som konsult. Marknadsför dina expertråd som konsult. En författare kan ge råd till andra som funderar på att börja skriva. Har du startat eget inom en speciell bransch kan du ge konsultråd till andra som vill in i samma bransch. Är du skicklig på att presentera dina tjänster eller produkter kan du t.ex. bli konsult i presentations- och säljteknik. Driver du en antikaffär kan du erbjuda att du, som konsult, värderar delar av ett bohag osv. Möjligheterna är enorma.

Klicka här! Praktiska och beprövade råd hur du lyckas.

Bok Starta eget som konsult