överstämmer en kopia med originalet?

Man vidimerar att en kopia överensstämmer med originalet. Det görs i allmänhet av två personer som undertecknar kopian med sina namnteckningar och telefonnummer och ibland adresser.