efter att du har startat eget företag

När du har startat eget företag väx snabbare ned hjälp av andra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När du startade ditt företag gjorde du antagligen det mesta själv. Du var företagsledare, utvecklingschef, marknadschef, säljare, ekonomichef, IT-chef och administrativ chef. Du hade alla roller på en gång. Vill du att ditt företag ska växa så är detta naturligtvis inte hållbart i längden. Du måste avlasta dig själv så att du kan ägna din tid åt att få företaget att växa snabbare med hjälp av andra på bästa sätt. Här kommer exempel på de experttjänster som du i första hand bör fundera på att skaffa:

 

Bokföring

Jobbar du som enmansföretagare, s.k. soloföretagare, så kan redovisning och bokföring i många fall vara relativt enkel. Men när företaget växer och du kanske har anställda behöver du ha en bokföring som blir lite mer komplicerad. Behärskar du inte detta så rekommenderar jag att du köper dessa tjänster från en kvalificerad konsult eller kanske anställer någon för detta jobb. Du kommer att ha begränsad tid att sköta detta och det är inte trevligt att hamna i besvärliga diskussioner med Skatteverket. Det har du helt enkelt inte tid med – du bör ägna all din tid att driva ditt företag framgångsrikt och professionellt och få det att växa snabbare med hjälp av andra.

 

IT-expert

Om du inte kan särskilt mycket om IT och datorer kan det var väl värt pengarna att anlita någon som kan ge råd om vilken datorutrustning och vilka program du behöver för att gå vidare med ditt företag. Du bör också ha tillgång till någon, som du kan kontakta när du får datorproblem, eftersom du inte kommer att ha råd med att verksamheten hindras eller står stilla pga. trassel med datorn. Vill du inte ägna tid åt att utveckla en professionell hemsida så kan du även anlita hjälp för detta men numera är det så enkelt att successivt göra sin hemsida bättre och bättre och dessutom rätt roligt så jag rekommenderar att du försöker göra detta själv.

 

Ska du ha en styrelse?

Om du driver ditt företag i form av ett aktiebolag så måste du ha en styrelse. I början när företaget drivs i liten skala ses ofta styrelsen som en ren formalitet.  I övriga företagsformer finns inga formella krav på att du ska ha en styrelse.

Men fundera över om du kan ha nytta av någon form av rådgivande grupp. Låt oss kalla det för en styrgrupp. Samla ihop några som du vet har erfarenhet från andra företag och fråga om de vill ställa upp som dina rådgivare och diskussionspartners. De flesta blir smickrade över en sådan förfrågan och jag lovar att du kommer att ha stor nytta av en sådan ”styrelse”.

Idealet är om du kan få deltagare från olika håll som har kunskaper inom ekonomi, marknad, HR och företagsamhet i allmänhet. Fråga framgångsrika personer, även om du inte känner dem särskilt bra. Du kommer att bli förvånad över hur villiga många är att ställa upp, även om arvodet bara består av en gratis lunch i början.

Var tydlig med vad du avser att åstadkomma. Presentera din affärsplan och informera om dina mål för din verksamhet och hur du vill att ditt företag ska växa, både på kort och på lång sikt.

Säg till medlemmarna att du vill att de ska vara ärliga. De ska inte dra sig för att föreslå förändringar eller vara kritiska och du får inte ta illa upp om de verkligen framför kritik. Tar du deras synpunkter på rätt sätt så kan du lära dig massor och utveckla ditt företag med framgång.

Förbered mötena väl. Betrakta dessa möten som riktiga styrelsemöten. Skicka gärna ut handlingar i förväg och var så väl förberedd att du kan ägna din kraft åt att lyssna, diskutera och ta åt dig av de råd du får. Då har du större chans att få ditt företag att växa snabbare med hjälp av andra.