vid offentlig upphandling

Vid offentlig upphandling enligt LOU ska den som begär in anbud beskriva hur man tänker bedöma och utvärdera inkomna anbud. Denna information finns med i anbudsunderlaget så att de som lämnar in anbud från början ska veta hur de kommer att bedömas. Här kommer ett exempel:

Uppdragsgivaren kan t.ex. säga följande:

  • Erfarenhet och kompetens bedöms till 75-80 %. Det betyder att uppdragsgivaren kommer att sätta poäng på hur de uppfattar anbudsgivarens erfarenhet och kompetens och den poängsiffran viktar man till 75 – 80 % i sin bedömning.
  • Priset bedöms till 20-25 %. Vid bedömningen av inkomna anbud kommer uppdragsgivaren vikta de angivna priserna till 20-25 % i detta fall.

Det här har hämtats från boken med 250 tips för managementkonsulter och andra konsulter. Kolla boken genom att klicka här.

 

Erbjud dina kunskaper som konsult

Vilken specialistkunskap du än har så kan du erbjuda dina kunskaper som konsult. Marknadsför dina expertråd som konsult. En författare kan ge råd till andra som funderar på att börja skriva. Har du startat eget inom en speciell bransch kan du ge konsultråd till andra som vill in i samma bransch. Är du skicklig på att presentera dina tjänster eller produkter kan du t.ex. bli konsult i presentations- och säljteknik. Driver du en antikaffär kan du erbjuda att du, som konsult, värderar delar av ett bohag osv. Möjligheterna är enorma.

Klicka här! Praktiska och beprövade råd hur du lyckas.

Bok Starta eget som konsult