Utvärdering i samband med upphandling av städverksamhet

Vid offentlig upphandling enligt LOU ska den som begär in anbud beskriva hur man tänker bedöma och utvärdera inkomna anbud. Denna information finns med i anbudsunderlaget så att de som lämnar in anbud från början ska veta hur de kommer att bedömas.

I ett anbud av den här sorten ska städföretaget ofta ge flera priser t.ex. pris för

  • Daglig städning
  • Golvvård
  • Storstädning
  • Fönsterputs
  • Extrastädning
  • Kostnader för hygienartiklar
  • Tjänster som kan åberopas separat

Dessa olika priser räknas samman på ett sätt som ska beskrivas i anbudsunderlaget till ett totalt utvärderingspris. Ofta gör kunden en form av poängbedömning. Det kan t.ex. se ut så här:

Priset                                                                          50 %

Miljöpolitik                                                                 10 %

Personalens utbildning eller certifiering                15 %

Kvalitetssystem                                                         15 %

Referenser                                                                  10 %

Vill du veta mer? Informationen är hämtad från boken ”Starta och driv ditt eget städföretag”. Läs mer om den här.