en utbetalning från ett aktiebolag

Som aktieägare kan du få utdelning från ett bolag om årsstämman beslutar så. Utdelningen beskattas i inkomstslaget kapital med 30 procent skatt. Var noga med de regler som finns som begränsar möjligheten för fåmansdelägare att beskatta erhållen utdelning som inkomst av kapital. I skattehänseende anses nämligen utdelning utöver ”normal” avkastning på insatta medel (normalt aktiekapitalet) som lön och beskattas också som sådan, alltså med en högre procentsats än 30 procent.