Administrativa villkor ingår i allmänhet i ett förfrågningsunderlag för städuppdrag

De administrativa villkoren handlar bl.a. om:
• Avtalsperiod
• Hur fakturering ska gå till och hur betalning sker
• Vilka av städföretagets kostnader som ersätts av uppdragsgivaren
• Hur reklamationer och vite kommer att fungera
• Städföretagets ansvar vid eventuell skada
• Hävning, ändringar och ev. tillägg i avtalet
• Krav på personalens kompetens och legitimering
• Städföretagets skyldighet att leverera ett städschema
• Städföretagets egen kvalitetskontroll
• Städföretagets arbetsgivaransvar
• Krav på städföretaget ur miljösynpunkt
• Säkerhets- och skyddsfrågor
• Information om hur tilldelning av uppdraget kommer att ske

Gillar du kortfattade tips och råd av den här typen som går rakt på sak? Då tror jag att du också gillar den här boken:

RUT-avdraget höjs - Starta städföretag snabbt och lönsamt

Läs mer om innehållet i den boken genom att klicka här!