Administrativa villkor ingår i allmänhet i ett förfrågningsunderlag för städuppdrag

De administrativa villkoren handlar bl.a. om:
• Avtalsperiod
• Hur fakturering ska gå till och hur betalning sker
• Vilka av städföretagets kostnader som ersätts av uppdragsgivaren
• Hur reklamationer och vite kommer att fungera
• Städföretagets ansvar vid eventuell skada
• Hävning, ändringar och ev. tillägg i avtalet
• Krav på personalens kompetens och legitimering
• Städföretagets skyldighet att leverera ett städschema
• Städföretagets egen kvalitetskontroll
• Städföretagets arbetsgivaransvar
• Krav på städföretaget ur miljösynpunkt
• Säkerhets- och skyddsfrågor
• Information om hur tilldelning av uppdraget kommer att ske

Denna information är hämtad från boken ”Starta och driv ditt eget städföretag”. Läs mer om den här.