ersättning för ökade kostnader

Detta är din ersättning för dia ökade kostnader när du jobbar på annan ort t ex för mat och logi.