att ha bilförmån…

…innebär att företaget håller dig med bil i tjänsten, och att du också – vanligen – får använda bilen privat. I så fall är det viktigt att du kontinuerligt för en s.k. körjournal som visar fördelningen mellan privat körning och den körning du gör för företaget. Olika varianter av tjänstebil finns, från helt fri bil till att man betalar en del av kostnaderna själv. Du får skatta för förmånen och företaget får betala arbetsgivaravgift (egenavgift) för förmånsvärdet.