Tillsvidareanställning är detsamma som ”fast anställning”

När du kommit igång med din verksamhet och ser att den bär så kanske det är dags att ha fast anställd personal.

Den formella benämningen på denna anställningsform är ”tillsvidareanställning”. Många är osäkra på begreppet tillsvidareanställning och man landar ihop det med begreppet visstidsanställning. Därför använder jag mig av begreppet ”fast anställning” i det följande, väl medveten om att det inte är den formellt korrekta termen men det är precis samma sak.

Observera att det alltid är den anställningsform som gäller om ni inte avtalat om någon annan form. Anställningen gäller i allmänhet tills du säger upp personen eller personen säger upp sig själv. Det finns regler för hur lång uppsägningstid som ska gälla som du då måste följa. Andra orsaker till att en anställning upphör kan vara pensionering eller att den anställde får sjukersättning som inte är tidsbegränsad.

Ett vanligt sätt när någon startar upp ett städföretag är att man

  1. Börjar med att anlita underentreprenörer
  2. Därefter anställer personal med någon form av tidsbegränsad anställning
  3. Och till slut, när man känner sig säker på sin verksamhet, anställer personal på ”fast” basis.

Vill du veta mer? Informationen är hämtad från boken ”Starta och driv ditt eget städföretag”. Läs mer om den här.