Tidlistor på olika sätt i ett städföretag

Om du har anställd personal är det viktigt att alla skriver tidlistor. Skaffa dig ett enkelt system där dina medarbetare kan fylla i hur många timmar man lagt på olika uppdrag, hur mycket tid som gått åt för resor, tid för förberedelser, sjukdom, semester osv. Tala ofta med dina medarbetare om begreppet ”debiteringsgrad” och gör dem intresserade av att hålla debiteringsgraden hög, dvs. den andel av den totala arbetstiden som läggs på betalda uppdrag.

Anlitar du underentreprenörer kan du göra det enkelt för dig genom att bara betala för den tid som personen lägger ner på betalda uppdrag. Resten av tiden får de stå för själva vilket naturligtvis är ett av huvudargumenten för att en underentreprenörs timkostnad alltid är högre än hos en som är anställd i ditt företag.

Systemet för att fylla i tidlistor ska vara så enkelt att man fyller i sina uppgifter varje dag direkt efter varje avslutat uppdrag. Tidlistorna kan bestå av färdiga blanketter i pappersform, i datorn eller i IPhone.

Vill du veta mer? Informationen är hämtad från boken ”Starta och driv ditt eget städföretag”. Läs mer om den här.