vad är täckningsbidrag?

Täckningsbidrag är skillnaden mellan en varas försäljningspris och de kostnader som är knutna till just den varan, exempelvis material, arbetslöner och emballage. Täckningsbidraget ska – som namnet anger – bidra till att täcka företagets övriga kostnader plus att ge vinst. Täckningsbidraget i procent av försäljningspriset kallas täckningsgrad.