är viktigt

 

Ett event, ett möte eller en planerad upplevelse har mycket större chans att bli lyckat om alla som är inblandade har klart för sig vad syftet är. Det mål du formulerar som ansvarig kommer att påverka din planering, genomförandet och din uppföljning av ditt event i efterhand. Kände den grupp som vi skulle visa uppskattning att de fick det? Lärde vi känna varandra bättre genom detta event? Hur kan vi göra ett motsvarande event bättre nästa gång?

Här en kortfattad checklista på några tänkbara syften som du kan formulera för ett event, ett möte eller en upplevelse:

  • De anställda på en arbetsplats ska träffa sina kunder eller leverantörer
  • Föra samman människor som har anledning att lära känna varandra bättre
  • Föreningsmöten
  • Milstolpar (jubileum, företaget har nått ett definierat mål, studentskiva, kick-off)
  • Samla in pengar ex.vis. idrottsklubbens fest, Lions och liknande
  • Stödja en insamling för ett bra ändamål
  • Tradition
  • Visa uppskattning för någon eller några och det vill man markera tillsammans
Det var bara några få exempel. Naturligtvis finns det en mängd tänkbara syften. Exemplen är bara till för att påvisa vikten av att du formulerar ett tydligt syfte.
Lycka till!
Innehållet på denna sida är hämtat ur boken Bli professionell festfixare…” Klicka här och läs mer om boken.
Eller klicka här och läs om vårt unika steg-för-steg-program ”Lyckas som eventplanerare”
Holger Wästlund