Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Hot

Bokstäverna S, W, O och T står i detta sammanhang för de engelska uttrycken ”Strengts”, Weaknesses”, Opportunities” och ”Threats”, dvs, Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Hot. Det är ett av de allra vanligaste planeringshjälpmedlen för att finna och för en större grupp beskriva vilka problem en organisation har.

  • Styrkor kan t. ex. vara bra kompetens, väl fungerande distribution och välkänt varumärke.
  • Svagheter kan exempelvis vara företaget är okänt, många felleveranser och svag marknadsföring
  • Möjligheter kan vara nya produkter där man är konkurrenskraftig, ökad efterfrågan eller ny företagsledning
  • Hot kan t.ex. vara politiska utspel, prisdumpning från konkurrenterna eller att duktiga medarbetare slutar

På sajten http://www.mallar.eu/swot-analys-mall/ kan du ladda ner en gratis mall för SWOT-analyser.

Vill du se exempel på SWOT-analyser kan du skriva in sökorden ”Bilder SWOT-analys” på Google. Du kommer att få ca en miljon träffar.

Det här har hämtats från boken med 250 tips för managementkonsulter och andra konsulter. Kolla boken genom att klicka här.