kan användas

i de fall där resultatet av projektet är direkt mätbart. Det kan t.ex. handla om en förändring av en inredning för bättre arbetsmiljö eller för bättre funktionalitet. Om dessa effekter går att mäta så kan arvodet bestå av ett ordinärt arvode plus ett extra arvode om mätresultaten visar att man nått över ett visst värde.

Här nedanför finns en bra guide hur du lyckas med att starta eget företag som inredare [embedit snippet=”e-boksbutik-bli-inredare”]