Lär dig genom erfarenhet för att starta städföretag

lär dig genom erfarenhet när du ska starta städföretag eller städfirma

Jag har i andra artiklar på denna sajt antytt vilka olika egenskaper och kunskaper du behöver ha för att bli framgångsrik med ditt städföretag. Det handlar om så mycket mer än ren städteknik, t.ex. att planera, organisera, leda andra, samordna och kontrollera att rätt jobb blir gjort till rätt kvalitet. Du bör ha vissa personliga egenskaper som några har medfött och som vi andra kan öva upp. Du bör ha intresse för att skapa affärer och ha en viss IT-kunskap.

Om du har alla dessa egenskaper så är det bara att gratulera till din framtida karriär som ägare och ansvarig för ett städföretag. Jag tror ingen uppfyller alla dessa krav när man sätter igång. Man kanske inte ens vet hur man kommer att reagera i vissa situationer. Om du startar upp ensam så är det bra om du uppfyller lite av så många krav som möjligt. När ditt företag därefter växer kan du specialisera dig på de uppgifter som du är bäst på och samarbeta med andra som är bra på annat.

Det här avsnittet handlar om några praktiska sätt att så snabbt som möjligt få inblick i dessa olika områden och hur du kan lära dig det du behöver veta för att starta och driva ett städföretag, antingen som ett enmansföretag med enbart dig själv eller med ambitionen att växa och bli ett större städföretag. 

 

Praktisk erfarenhet

Försök skaffa dig en bred erfarenhet av dels olika städjobb dels av allt som finns omkring själva städningen. Erbjud dina tjänster till vänner och bekanta när speciella städuppdrag är aktuella. Det kan exempelvis vara i samband med att

  • Någon flyttar in i en ny bostad
  • Någon ska fira en speciell högtid, födelsedag, bröllop, jubileum etc.
  • Ett omfattande nybygge eller ombyggnad är färdig
  • Någon ska sälja sin bostad
  • Ett företag eller organisation flyttar in i eller ut ur kommersiella lokaler
  • Ett företag anordnar ett speciellt event, seminarium, konferens, kund- eller personalmöte

 

Erbjud dig att ta hand om hela städproblemet. Du bör informera om att du gör detta för att skaffa dig egen praktisk erfarenhet av hur det skulle vara att driva ett städföretag. Det är rimligt att du då erbjuder dig att genomföra jobbet till ett jämförelsevis lågt pris mot att du får nödvändig praktisk erfarenhet.

Genomför städuppdraget på ett så professionellt sätt som möjligt. Starta det hela med ett planeringsmöte där uppdragsgivaren och du kommer överens om vad som ska göras och när jobbet ska utföras. Sammanfatta denna diskussion i ett enkelt kontrakt, även om du erbjudit att göra detta åt en god vän. Därefter gäller det att du planerar uppdraget dels så att du genomför det på ett logiskt och rationellt sätt, dels så att du kontrollerar att du gjort alla moment med hjälp av upprättade checklistor. Jag utgår, som sagt, ifrån att du behärskar själva städjobbet. Här gäller det att du lär dig och får mesta möjliga träning på de andra delarna som ingår, dvs.  kontraktskrivning, planering och kontroll. Avsluta jobbet med att du ber om ett skriftligt intyg eller rekommendation som säger vad du gjort och hur beställaren uppfattar resultatet.