Intervjua professionella städföretag

Intervjua de som är professionell inom städ

Försök få till stånd möten där ni kan sitta ner tillsammans för en diskussion om branschen, jobbet och framtidsutsikterna.

Ta kontakt med ägare eller andra som driver professionella städföretag. Du hittar dem genom att sprida dina tankar till vänner och bekanta om att du funderar på eller planerar att starta ett städföretag. Det finns alltid någon som känner någon med värdefulla kunskaper. Be att din vän tar den första kontakten med den du vill träffa. Då fungerar det i allmänhet bättre när du senare hör av dig.

Berätta att du är intresserad av att jobba seriöst inom denna bransch. Om personen anser sig ha ont om tid för ett möte kan du föreslå en lunch, be att du får göra en kort intervju per telefon eller skicka över några frågor via mejl. De flesta som är etablerade tycker att det är intressant att få hjälpa någon på traven. Ju mer etablerade och mer framgångsrika de är, desto större chans finns det att de vill ge dig information för att hjälpa dig. Om du är i början av din karriär uppfattas du inte som en konkurrent.

Förbered dig noga inför dessa möten. Skriv ner frågor innan mötet så att du inte behöver ta för mycket tid från den du intervjuar. Här kommer några exempel på frågor du kan ställa:

Marknaden

 • Vilken typ av städningar jobbar du med?
 • Hur ser marknadsutsikterna ut för den typen av städjobb? Ökande eller minskande?
 • Hur gör man för att få uppdrag inom den sektorn? Offerter, gamla kontakter eller offentlig upphandling?
 • Har du breddat ditt utbud till att gälla andra typer av service än städning? I så fall vilka?

Affärsmässigheten och lönsamheten

 • Marknadsutsikter och lönsamhet inom olika specialiteter?
 • Hur tar du betalt?
 • Hur håller du nere kostnaderna för att skapa god lönsamhet?

Balansen jobb/privatliv

 • Hur organiserar du arbetet på bästa sätt så att det inte påverkar privatlivet negativt?
 • För- och nackdelar med att jobba hemifrån eller gå till en separat lokal?
 • Andra aspekter på balansen jobb/privatliv?

Övriga frågor inför starten

 • Är det något som du skulle vilja ha vetat, som du inte visste, innan du startade ditt företag?
 • Om du utgår från mina kunskaper och erfarenheter, är det något som du tycker är viktigt att komplettera med innan jag sätter igång?
 • Har du några goda råd till mig inför starten?

 

Träffa de som samarbetar med städföretag

Försök även få kontakt med personer som äger eller driver företag som jobbar nära städföretagen. Det kan t.ex. vara företag som specialiserar sig på mattrengöring, fönsterputs, flyttningar etc. eller företag som levererar material och utrustning till städföretag. Be dem berätta om hur de ger anbud på jobb, vilka deras kunder är, hur olika sorters uppgörelser ser ut, hur betalningen sker etc. Det är i allmänhet relativt lätt att få till stånd möten med denna typ av företag. De ser dig i allmänhet inte som en framtida konkurrent utan snarare som en tänkbar samarbetspartner i framtiden. Detta är ett utmärkt sätt för dig att börja bygga upp ett intressant nätverk.