Du behöver en affärsplan om du ska starta städfirma

affärsplan för städföretag, städfirma eller städbolag

Det finns ett gammalt uttryck som säger: Du behöver en ritning för att bygga ett hus. Och du behöver en affärsplan för att bygga ett företag. Att du behöver en affärsplan gäller också för ett städföretag – och den kan vara enkel.

Att göra en affärsplan låter kanske jobbigt. Nyttan är dock betydligt större än det arbete det innebär att göra en sådan, speciellt om du har ett exempel att utgå ifrån. Ett sådant exempel hittar du i nästa avsnitt.

Här kommer de viktigaste skälen för att du ska göra en egen affärsplan:

  1. Förutsättningarna att lyckas ökar avsevärt om du genom en tydlig och väl genomtänkt affärsplan tvingas att tänka igenom vad du verkligen vill göra, strukturera dina idéer och formulera dig. Med en affärsplan blir det lättare för dig själv att bedöma hur realistisk din affärsidé är. Du slipper lägga ner jobb och pengar om du från början inser att du med en liten kursändring kan lyckas mycket bättre.
  2. Om du diskuterar med kunder, leverantörer och eventuella samarbetspartners så blir det mycket enklare för dig att beskriva för omvärlden vad du tänker göra. Om du ska söka finansiering så är en affärsplan helt nödvändig. Om du ska anställa någon eller samarbeta med andra intressenter så blir detta enklare om du kan presentera en affärsplan som de, som du diskuterar med, kan förstå. Det allra viktigaste är att du för dig själv gör klart vad du ska satsa på.
  3. Många har lätt att entusiasmeras av nya idéer som man inte prövat tidigare. Med en affärsplan kan du kontinuerligt följa vad du själv håller på med på ett praktiskt sätt. Du slipper fundera på om du gör rätt eller fel. Det är ”bara att jobba på” enligt planen. Du slipper köra in på onödiga sidospår. Det är lätt att hoppa på för många nya uppkast och det kan då vara bra att ställa sig frågan: ”Stämmer detta överens med det som jag bestämt mig för att satsa på eller finns det risk att jag splittrar mig?”
  4. Det kan naturligtvis hända att du ändrar dig under vägen om det visar sig att du kommer på en ny och bättre affärsinriktning. Du kanske till exempel kommer fram till att du ska satsa på städning av kontor i stället för bostäder. Fördelen med att ha en affärsplan är att du då har ett underlag att själv fundera över varför du ändrar sig och vad det innebär. Vad av det som du redan gjort går att använda med den nya idén osv.?
  5. Med en affärsplan är det lättare att förutse kommande kostnader på ett bra sätt och du undviker oförutsedda utgifter. Det kan bli helt avgörande för att lyckas. Det finns många som inte planerat kommande utgifter och det har varit anledningen att de tvingas sluta med sin dröm – att starta ett eget företag.

Dagens Industri utser varje år ett antal Gasellföretag. Det är företag i Sverige som vuxit snabbast under de tre senaste åren. När man frågade en av vinnarna, Latitude Solar, vilken de ansåg vara den allra viktigaste orsaken till att de hade vuxit så snabbt, otroliga 1416 procent på fyra år, blev svaret: ”Vi hade gjort en bra affärsplan som vi följt och som fallit ut som planerat.”

Det finns flera bra gratismallar att ladda ner från nätet som du kan ha som förebilder när du gör din egen affärsplan. Här kommer två exempel som du hittar direkt på Google:

Almi: Gå in på deras hemsida och klicka på nyföretagande / förbereder / affärsplan-budget.

Connectsverige: På deras hemsida kan du klicka på kunskapsstöd / skrifter / så skriver du en vinnande affärsplan.

Ta en rubrik i taget i någon av dessa mallar och fundera på hur du vill att ditt eget företag inom städbranschen ska se ut. Gör det för dig själv eller tillsammans med någon som du kan ”bolla” idéer med.