Starta företag-bidrag kan vara en möjlighet för städföretag

Om du vill starta ett städföretag kan du få bidrag från Arbetsförmedlingen under följande förutsättningar:

  • Kravet är att du är arbetslös eller är på väg att bli det, och att du är över 25 år.
  • Har du funktionshinder och uppfyller villkoren för att delta i arbetslivsintroduktionen så gäller 20-årsgräns.
  • Är du inskriven i jobbgarantin för ungdomar gäller också 20-årsgräns.
  • Du som är inskriven i ett så kallat stödområde kan också få stöd även om du inte är arbetslös.
  • Du får då pengar att försörja dig under tiden som du startar upp, normalt i max sex månader. Ersättningarna varierar.
  • För att få stödet krävs det också att du bedöms ha goda förutsättningar att driva företag och om verksamheten bedöms få en tillfredsställande lönsamhet och ge varaktig sysselsättning
  • Stöd ges inte om det skulle snedvrida konkurrensförutsättningarna för annan verksamhet.

Vill du veta mer? Informationen är hämtad från boken ”Starta och driv ditt eget städföretag”. Läs mer om den här.