”Checklistan – starta företag” är från boken

checklista ur Boken starta eget företag

Klicka här för att läsa mer om boken

 

 Skaffa kunder
  Beskriv din företagsidé i en eller två meningar
  Det finns många sätt att skaffa kunder och uppdrag gratis. Sätt igång!
  Kolla marknaden och konkurrenter
  Skapa din egen hemsida
  Gästblogga, skriv artiklar och försök komma ut och hålla föredrag
  Ta fram visitkort och en enkel broschyr på din dator
  Gör en plan för hur du ska agera på ett effektivt sätt på sociala medier
 
Bli lönsam
  Bestäm dig för hur du ska ta betalt
  Ordna ett pärmsystem eller mappsystem i datorn för kvitton, fakturor, avtal mm.
  Bestäm dig för din redovisning ska ske, sköta det själv eller anlita konsult
  Gör resultat- och likviditetsbudget
  Skaffa plusgiro och/eller bankgirokonto
  Skaffa mall för dina fakturor
  Skaffa mall för betalningspåminnelse och inkassokrav
 
Du själv
  Fundera på om du behöver utveckla dina kunskaper inom något område
  Sätt upp dina egna tydliga mål
  Skaffa dig en mentor eller ställ upp som mentor för någon annan
  Fundera på om du ska skapa någon form av samarbetsgrupp, en s.k. allians
 
Planera
  Upprätta din egen affärsplan
  Fundera på om du ska starta själv från början, köpa ett färdigt företag, jobba med franchising el. likn.
  Bestäm dig för om du ska samarbeta med andra eller anställa
  Undersök hur du bäst ska finansiera starten och fortsättningen
  Välj företagsnamn och domännamn
  Välj mellan enskild firma, handelsbolag eller aktiebolag
  Registrera firman och sök nödvändiga tillstånd
  Teckna nödvändiga försäkringar
 
Lokaler och utrustning
  Starta hemifrån eller hyr lokal
  Köp in eller låna teknisk utrustning för din verksamhet, dator, mobil, fast telefon, kopieringsapparat/skanner/skrivare
  Köp eller hyr övrig utrustning som är nödvändig för din verksamhetTänk på service- och underhållsavtal
  Planera och gör inköp av varor som du ska sälja i din verksamhet
  Företagsabonnemang fast telefon och mobil
 
Internet
  Ordna med en e-postadress som är lätt att förklara
  Skaffa bra domänadress för din hemsida
  Ordna ditt kundregister i datorn
  Börja skicka ut nyhetsbrev
 
Låt startskottet gå!

Klicka här för att läsa mer om boken