Städföretag i Sverige blomstrar

som aldrig förr. Den började växa redan innan det s.k. RUT-avdraget infördes år 2007. RUT-avdraget, som jag återkommer senare till i denna bok, innebär att privatpersoner bara behöver betala halva arbetskostnaden upp till ett maxbelopp per år. Den som utför städjobbet får resten av pengarna från staten. Med RUT-avdraget satte efterfrågan på städning verkligen fart:

  1. Under år 2012 köpte ca en halv miljon personer RUT-tjänster från ca 17 000 företag.
  2. Skatteverkets utbetalningar för RUT-tjänster var för år 2012 uppe i ca 2 miljarder kronor.
  3. RUT gäller enbart hushållsstädning. Den marknaden utgör bara 15 % av den totala städmarknaden. Den riktigt stora städmarknaden (85 %) finns hos företag och offentlig verksamhet. Den totala städmarknaden i Sverige är i storleksordningen 27 miljarder kronor.
  4. De stora aktörerna Coor, ISS, Sodexo m.fl. lägger ut mycket städtjänster till underentreprenörer. Där har de mindre och mellanstora en chans att vara med.
  5. Den andel av städföretagens omsättning som kommer från offentlig upphandling fortsätter att öka samtidigt som antalet städföretag som deltar i denna typ av upphandling minskar. Här finns alltså en intressant möjlighet för fler företag.
  6. Sedan år 2007 har antalet nya företag inom alla branscher i Sverige ökat med 7 % medan antalet nya företag inom lokalvård har ökat mer än tre gånger så mycket, med 24 %.
  7. Att ha någon som kommer hem och städar var förr en lyx som enbart de rika hade råd med. I dag är båda parter i många familjer yrkesarbetande. Har man dessutom barn så vill de flesta ägna sin lediga tid åt familjen i stället för att städa. Folk i alla åldrar söker efter större frihet. Folk lever längre än tidigare och har ofta mindre lust och ork att städa. Det ställs större krav på att kommersiella lokaler ska vara säkra, trivsamma och hälsosamma.
  8. Alla som behöver städning, i bostäder, på kontor eller på andra ställen behöver detta återkommande, t.ex. dagligen, varje vecka, varje månad osv. På sjukhus och liknande ställen behövs städning flera gånger per dag.
  9. Branschen fortsätter således att växa både vad gäller omsättning, antal anställda, företagens lönsamhet och lönsamheten per anställd helt oberoende av finanskriser och andra orosmoln.

Vill du veta mer? Informationen är hämtad från boken ”Starta och driv ditt eget städföretag”. Läs mer om den här.