Specialstädning vanligare vid städning av kommersiella lokaler

Startkostnaderna för att komma in på denna marknad är i allmänhet betydligt större än när det gäller bostäder. Om du och ditt företag åtar dig städning av kommersiella lokaler kommer krav troligtvis att ställas på att du kan klara av flera sorters specialstädning som t.ex. mattrengöring, olika former av behandling av golv som kommer att användas och slitas av många personer, fönsterputs m.m. Allt detta kräver både större specialkunskap och större investeringskostnad. Jag återkommer till startkostnaderna på annat ställe på denna sajt.

Vill du veta mer? Informationen är hämtad från boken ”Starta och driv ditt eget städföretag”. Läs mer om den här.