ett viktigt nyckeltal

Detta är ett viktigt nyckeltal som syftar till att mäta ett företags betalningsförmåga och uthållighet på längre sikt. Ju högre andelen eget kapital är, desto bättre är soliditeten. Låg soliditet innebär att företaget lätt kan hamna i en krissituation även vid en mindre resultatförsämring. Ju högre affärsrisk desto viktigare är det att företaget har en stark soliditet. Om soliditeten understiger 15 % och utvecklingen över tiden dessutom är negativ, är företaget normalt inne på en farlig väg.