Skaffa jobb genom sociala medier

skaffa jobb genom sociala medier

Jag har lagt ut en enkel liten enkät som handlade om att skaffa jobb genom sociala medier på LinkedIn inom en grupp som framför allt diskuterar rekrytering och jobbsökande och även att skaffa jobb via sociala medier. Min enkla fråga var:

Tror du att betydelsen av sociala medier som verktyg vid rekrytering och jobbsökande om tre år kommer att vara.
• Mindre viktigt
• I samma storleksordning som i dag
• Dubbelt så viktigt
• 4 gånger så viktigt
• 10 gånger så viktigt

95 % svarade ”dubbelt, 4 gånger eller 10 gånger så viktigt”.

I samband med svaren gavs även möjligheten att komma med egna kommentarer. En av dessa kommentarer var:
”Den som inte förstår att nätverkande och sociala medier är en del av modernt affärsmannaskap är den nya tidens underklass.”

Det är ord och inga visor.

En del arbetssökande är negativa till att sociala nätverkstjänster används som rekryteringskanal. Man tycker att arbetsgivarna tar sig in på ett privat område. Jag tror inte att vi kan stoppa detta – det är bara att gilla läget och se till att det du skriver eller andra skriver om dig på sociala nätverkstjänster är sådant som du kan och vill stå för.

Så här ser det ut enligt Statistiska Centralbyrån:
• 70 % av företagen är aktiva på sociala medier.
• 45 % av företagen använder sociala medier för rekrytering.
• De branscher som använder sig mest av rekrytering via sociala medier är:
 Informations- och kommunikations-företag
 IT-sektorn
 Finansiell verksamhet
 Andra tjänsteföretag
• De sociala medier som används mest för rekrytering är LinkedIn, Facebook och Twitter.
• Att använda sociala medier i samband med rekryteringar har ökat med ca 30 % på två år.