skatter, avgifter, försäkringspremier

Din arbetsgivare betalar in de sociala avgifterna. Den består av olika former av skatter, avgifter eller försäkringspremier.