Skicka ut nyhetsbrev

Skaffa kunder genom att skicka ut nyhetsbrev

 

 

 

 

 

 

Jag får regelbundet ett stort vykort som ett nyhetsbrev, ungefär i A4-format från en person som jobbar inom ett serviceyrke. Bilden på kortet är för det mesta engagerande och fantasifull och har en originell och fyndig anknytning till de uppdrag som han berättar om i sitt nyhetsbrev.

Nyhetsbrev som återkommer med visst mellanrum är en effektiv metod att skaffa kunder och sprida information eftersom upprepning är viktigt om dina kontakter ska komma ihåg vad du håller på med. Det är inte många tjänster som beställs vid en första kontakt. Det gäller att behålla en god kontakt och följa upp den kontinuerligt. Nyhetsbrevet kan vara ett pappersblad som du skickar ut i ett kuvert eller det kan vara digitalt som ett e-postmeddelande.

Fördelarna med ett e-postmeddelande som nyhetsbrev jämfört med vanligt brev är bl.a.:

  • E-postmeddelandet kommer snabbt fram och är gratis om du sköter ditt nyhetsbrev själv eller medför en låg kostnad om du använder dig av något av de e-postprogram som finns
  • Det är enkelt för dig som avsändare att hantera ditt nyhetsbrev och för kunderna att svara och komma med återkoppling av olika slag
  • Miljövinsten är uppenbar när man inte använder papper för sina nyhetsbrev

Nackdelarna med nyhetsbrev i form av e-postmeddelanden är:

  • Det finns en risk att även sådana nyhetsbrev, som mottagare vill ha, fastnar i spamfilter och därför aldrig läses
  • En av kunderna kan mycket lätt, kanske av misstag, avvisa ett e-postmeddelande som han eller hon egentligen är intresserad av

Ett villkor för att kunderna inte ska kasta ditt nyhetsbrev och att han eller hon ser fram mot nästa är att varje utskickat nyhetsbrev innehåller intressanta nyheter som t.ex:

  • Annorlunda och originella lösningar som du och andra åstadkommit och som mottagaren kan vara intresserad av
  • En kalender med kommande events inom ditt specialområde
  • Genomförda projekt som du varit engagerad i eller ansvarat för
  • Råd hur man gör för att lyckas med något speciellt inom ditt område
  • Nyttiga och konkreta tips som läsaren verkligen har nytta av

 

Det är förbjudet att skicka ut e-postreklam som inte är beställd

Det finns lagar och etiska regler för utskick av e-post. Konsumentverket säger bl.a.: ”Det är förbjudet att skicka obeställd e-postreklam till privatpersoner och enskilda firmor, men inte till aktiebolag, stiftelser och andra juridiska personer. Liknande lagar gäller inom hela EU, både för e-postreklam, reklam via fax, sms och automatiska uppringningar.” Mottagaren av ett nyhetsbrev i form av e-post skall dessutom alltid ges möjlighet att kostnadsfritt och enkelt avregistrera sig från framtida e-postutskick. Du kan läsa om detta i detalj i SWEDMAs etiska regler för e-postmarknadsföring (SWEDMA = Swedish Direct Marketing Association).

Ta för vana att alltid i olika sammanhang samla på namn och e-postadresser till alla som du möter och som eventuellt kan vara intresserade av dina tjänster eller produkter. Ett sätt att samla e-postadresser till den målgrupp som är intresserad av ditt område är att du på din hemsida erbjuder ett tipsbrev eller nyhetsbrev. Med dessa e-postadresser kan du successivt bygga upp ett adressregister som du kan använda för att gratis skicka ut e-postmeddelanden.

En del skickar ut nyhetsbrev till kunderna med jämna mellanrum, exempelvis en gång i veckan, medan andra föredrar att skicka ut nyhetsbrev när man verkligen har något nytt att komma med. Här kommer ett exempel på hur ett städföretag kan lägga upp sina nyhetsbrev. Man påminner kontinuerligt om städningar som har att göra med årstiderna.

nyhetsbrev för städföretag städbolag

 

Så här kan det se ut:

Januari Påminn om den städning som ofta behövs efter jul- och nyårsfirandet
Mars Städning inför påskhelgen
April Dags för den stora vårstädningen
Maj För bostadsstädning: Städning inför Mors Dag
Juni Då gäller det att göra fint inför midsommar
Augusti – september Storstädning inför hösten
November Lite extra fint inför Fars Dag
December Stora julstädningar inför jul, nyår och trettondagshelgen

 

Om du märker att vissa e-postmeddelanden inte kommer fram till mottagarna bör du försöka ta reda på orsaken. Beror det på att mottagarens postlåda är full, att e-postadressen inte är aktuell längre eller att mottagaren tagit aktivt initiativ att skicka tillbaka det? En tumregel kan vara att om mer än 5 % av de e-postmeddelanden som du skickar ut kommer tillbaka så är det något fel som du bör åtgärda.

Vårda ditt kundregister!

En förteckning på kunder är bland det värdefullaste du har som företagare. Jag har på nära håll sett hur mindre företag som varit olönsamma har köpts upp för betydande summor bara för att köparen vill komma åt ett värdefullt kundregister. Jag har aldrig köpt och kommer aldrig att köpa e-postadresser från företag som säljer sådana listor. Jag tycker att mottagarna på ett eller annat sätt ska ha visat sitt intresse för att ta emot information från mitt företag.

Det är svårt att mäta det direkta resultatet av ett enskilt utskick av e-postmeddelanden eftersom sådana utskick bör ses och behandlas som en integrerad del av samtliga dina marknadsföringsaktiviteter (hemsidan, artiklar som du skriver, aktivitet på sociala medier etc.). Du bör testa och känna sig för hur det fungerar i ditt fall.