Svenska Inredningsarkitekters Riksförbund

ofta förkortat SIR, var en namnkunnig sammanslutning för inredningsarkitekter som upphörde att existera självständigt den 1 juli 2002 då dess funktioner övertogs av den nybildade organisationen Sveriges Arkitekter. Medlem i Sveriges Arkitekter förkortas MSA. Varumärket SIR får hädanefter bara användas som titel av medlemmar av Sveriges Arkitekter och endast i kombinationen SIR/MSA.