när du startar eget företag

starta eget företag genom att anställa eller samarbeta

 

 

 

 

 

 

Den här sajten vänder sig både till dig som vill driva ditt eget företag som enmansföretagare och klara hela verksamheten själv och till dig som planerar att samarbeta eller anlita andra på ett eller annat sätt för att klara av din verksamhet. För den typen av verksamhet kan du välja mellan att

 • Samarbeta på något sätt som beskrivs i ett samarbetsavtal eller liknande
 • Anlita underentreprenörer
 • Anställa

 

Fördelar med att samarbeta och/eller anlita underentreprenörer

 • Mindre administration för dig än att anställa
 • Inte samma arbetsgivaransvar när du samarbetar på andra sätt
 • Det är enklare att byta den du anlitar mot en annan som har en annan kompetens och erfarenhet som passar dina aktuella behov.

 

Fördelar med att anställa

 • Om personerna är anställda i ditt företag är de tydligare förknippade med din företagskultur och dina kvalitetskrav. De kan inte hävda att ”i mitt företag gäller andra regler”.
 • Lägre kostnad för dig om du kan erbjuda kontinuerlig sysselsättning
 • Du kan i allmänhet känna dig säkrare på att den personal som du har anställd står till förfogande för din verksamhet. En underentreprenör har lättare att vid ett enskilt tillfälle säga att han eller hon nu har ett annat jobb så just nu kan man inte ställa upp.

 

Här går jag igenom de allra viktigaste punkterna som du bör känna till för de båda sätten att samarbeta med andra.

 

Att samarbeta och/eller anlita underentreprenörer

Denna form är i allmänhet den enklaste formen för dig. Om den person som du anlitar har F-skatt så behöver du inte göra skatteavdrag eller betala sociala avgifter. Du behöver inte heller betala arbetsgivaravgifter eller lämna kontrolluppgifter på utbetalda löner och andra förmåner. Han eller hon ansvarar själv för sin skatt och sina sociala avgifter.

Det du betalar till personen kallas inte för lön utan arvode. Eftersom detta arvode ska täcka personens skatt och sociala avgifter så blir arvodet högre än vad personen skulle ha i lön för motsvarande arbete. Som en tumregel brukar man räkna med att ett arvode ligger 50 – 100 % högre än motsvarande lön. En timlön på exempelvis 100:- motsvaras alltså av ett arvode på 150 – 200:- kronor.

Det finns mycket som talar för att du i början av din verksamhet bör samarbeta med andra i någon ordnad form eller anlita underentreprenörer snarare än att anställa. På det sättet kan du pröva dig fram och inte binda upp dig eller den du i så fall skulle anställa för starkt innan du vet hur din verksamhet kommer att utvecklas.

 

Att anställa

starta eget företag genom att anställa eller samarbeta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det finns olika former för anställningar. Jag börjar med s.k. tidsbegränsad anställning till skillnad mot ”fast anställning” som jag återkommer till längre ner.

De finns en mängd olika former av tidbegränsade anställningar:

 • Allmän visstidsanställning
 • Provanställning
 • Säsongsanställning
 • Vikariat

 

Allmän visstidsanställning

Denna anställningsform kan pågå under högst 24 månader per anställd under en femårsperiod. Du behöver inte ha någon speciell anledning till att du erbjuder denna form av allmän visstidsanställning. Det är viktigt att du upprättar ett skriftligt anställningsavtal som du och den du anställer undertecknar. I detta avtal ska det tydligt framgå att anställningen är tidsbegränsad. Detta avtal måste du underteckna senast den dagen som den anställde börjar arbeta. Du kan inte senare kräva att den anställde ska gå med på ett sådant avtal. Om ni senare har olika uppfattning om anställningen är tillsvidare (=”fast anställning”) eller visstidsanställning så är det du som arbetsgivare som ska kunna bevisa att ni kommit överens om en visstidsanställning. Kan du inte det så betraktas anställningen som ”fast”.

 

Provanställning

Om du vill pröva dig fram för att se om den du anställer och du fungerar bra tillsammans så kan du erbjuda en provanställning. En sådan anställning kan högst vara i sex månader. Det är lika viktigt i denna form som vid allmän visstidsanställning att ni upprättar ett anställningsavtal där det tydligt framgår att det är en provanställning. När de sex månaderna har gått kan man inte börja om med en ny provanställning för samma person.

Du kan som arbetsgivare när som helst avbryta en provanställning utan att du behöver ange något motiv. Du måste meddela den anställde minst två veckor i förväg. Om varken du eller den anställde gör någon förändring efter de sex månaderna så övergår provanställningen automatiskt i en fast anställning.

Om du är i uppstartningsfasen av ditt företag och föredrar att anställa framför att anlita underentreprenörer kan ett sätt att sakta pröva sig fram vara att utnyttja någon av dessa former av tidsbegränsade anställningar.

 

Fast anställning

När du kommit igång med din verksamhet och ser att den bär så kanske det är dags att ha fast anställd personal.

Den formella benämningen på denna anställningsform är ”tillsvidareanställning”. Många blandar ihop denna form med begreppet visstidsanställning. Därför använder jag mig av begreppet ”fast anställning” i det följande, väl medveten om att det inte är den formellt korrekta termen men jag menar här precis samma sak.

Observera att det alltid är fast anställning som gäller om ni inte avtalat om någon annan form. Anställningen gäller i allmänhet tills du säger upp personen eller personen säger upp sig själv. Det finns regler för hur lång uppsägningstid som ska gälla som du då måste följa. Andra orsaker till att en anställning upphör kan vara pensionering eller att den anställde får sjukersättning som inte är tidsbegränsad.

Ett vanligt sätt när någon startar upp ett företag är att man

 1. Börjar med att anlita underentreprenörer
 2. Därefter anställer personal med någon form av tidsbegränsad anställning
 3. När man känner sig säker på sin verksamhet, anställer man personal på ”fast” basis.

Om du ska anställa måste du sätta dig in i vad som gäller beträffande individuella anställningsavtal och kollektivavtal.

 

Tidlistor

Om du har anställd personal är det viktigt inom många branscher att alla skriver tidlistor. Skaffa dig ett enkelt system där dina medarbetare kan fylla i hur många timmar man lagt på olika tjänster eller olika produkter, hur mycket tid som gått åt för resor, tid för förberedelser, sjukdom, semester osv. Beskriv för dina medarbetare begreppet ”debiteringsgrad” dvs. den andel av den totala arbetstiden som läggs på betalda uppdrag eller varor.

Anlitar du underentreprenörer kan du göra det enkelt för dig genom att bara betala för den tid som personen lägger ner på betalda uppdrag. Resten av tiden får de stå för själva vilket naturligtvis är ett av huvudargumenten för att en underentreprenörs timkostnad är högre än hos en som är anställd i ditt företag.

Systemet för att föra tidlistor ska vara så enkelt att man fyller i sina uppgifter varje dag. Tidlistorna kan bestå av färdiga blanketter i pappersform, i datorn eller i IPhone.