ett begrepp som du bör känna till

Rörelsemarginalen är ett begrepp som du bör känna till om du driver eget företag. Det är ett uttryck för resultatet efter avskrivningar men före finansnetto i procent av omsättningen. Rörelsemarginalen visar hur stor del av omsättningen som blivit över sedan alla kostnader exklusive räntor och skatt är täckta. Det visar också hur stor del av varje omsättningskrona som årets verksamhet ger i vinst sedan alla kostnader utöver räntor och skatt har betalats.