Riskvärdering eller säkerhetsanalys

Riskanalys, Riskvärdering eller Säkerhetsanalys är olika namn på en metod som går ut på att beskriva och kvantifiera risker med en viss situation eller ett presenterat förslag. Metoden bygger på att man försöker bedöma sannolikheten för att någonting ska inträffa och den sannolikheten uttrycks i en siffra mellan 1 och 10 eller 1 och 5. Därefter beskriver man konsekvensen av om den oönskade händelsen skulle inträffa. Även här sätts ett värde i form av en siffra. Om konsekvensen av något inträffar inte är så allvarlig sätts en låg siffra osv. Slutligen räknas risken fram genom att siffran på sannolikheten multipliceras med värdet av konsekvensen.

På sajten https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/18458.pdf kan du ladda ner en handbok för Riskanalys gratis. Om du skriver in sökorden ”bilder riskanalys” på Google kommer du att få tillgång till mängder av exempel.

 

Det finns fler metoder och verktyg som du som managementkonsult kan ha stor nytta av. Dessutom gillar man bokstavsförkortningar inom denna bransch. I nästa avsnitt förklarar jag ett 10-tal av de vanligast använda förkortningarna.

 

 

Det här har hämtats från boken med 250 tips för managementkonsulter och andra konsulter. Kolla boken genom att klicka här.