Risker inom städ

Städning är en typ av verksamhet med en uppenbar risk att du eller dina anställda skadas eller blir sjuka. När du eller din personal städar kan olyckan vara framme så att ni orsakar skador eller att något går sönder. Det är också en verksamhet där du kan komma att ha behov av att investera i värdefulla och relativt stöldbegärliga maskiner. Det finns därför anledning att tänka igenom flera olika sorters försäkringar för din verksamhet.

Om du driver din verksamhet hemifrån och förvarar ditt städföretags maskiner och material hemma, t.ex. i källaren eller i ett garage så täcker din vanliga hemförsäkring inte stöld eller brand för dessa maskiner eller detta material. För att ta hand om den risken kan du teckna en företagsförsäkring.

Vill du veta mer? Informationen är hämtad från boken ”Starta och driv ditt eget städföretag”. Läs mer om den här.