granskar ditt bolags räkenskapers riktighet

Revisorn ska oberoende granska ett bolags räkenskapers riktighet och därmed utgöra en garanti att avlämnad årsredovisning ger en rättvisande bild av verksamheten. Revisorn kan dessutom vara ett utmärkt stöd som rådgivare och ”bollplank” under hela verksamhetsåret.