revisorernas rapport

Om du driver ditt företag i form av ett aktiebolag görs varje år i samband med årsredovisningen en revision, dvs. en granskning gjord av en revisor, vanligen gällande granskning av siffror och förvaltning. Revisionen resulterar i en revisionsberättelse som är revisorernas rapport avseende deras granskning av bolaget. Revisionsberättelsen ska avges till årsstämman och ska senast en månad efter godkännande skickas till Bolagsverket.