vad är restvärde?

Vid leasing av till exempel en bil så beräknas hyran (leasingavgiften) med utgångspunkt från att det finns ett värde kvar på bilen när hyresperioden löper ut. Den månadskostnad som du får betala påverkas av bilens eller utrustningens restvärde och leasingavtalets längd. Ett högre restvärde och en lång hyrestid ger en lägre månadskostnad – och tvärtom.