tips om din reskontra

Kanske lite konstigt ord men är en viktig förteckning över ditt företags utestående kundfordringar och leverantörsskulder. Mitt tips är att du håller den aktuell och följer upp den noga.