den person du väljer att referera till

Det är den person, som du väljer att referera till, och som kan berätta om hur du fungerar i arbete, utbildning, med förenings- eller hobbyversamhet eller som känner dig väl av andra skäl.