vad är en redovisning?

Ett annat ord för den bokföring som du och ditt företag är skyldiga att sköta. Skaffa dig tidigt praktiska rutiner för detta så att det blir lätthanterligt och att du har kontinuerlig nytta av att följa lönsamheten i ditt företag. Jag har lagt ut bokföringen för mitt företag på en kvalificerad redovisningskonsult som sköter allt detta och hela tiden rapporterar till mig eventuella avvikelser, t.ex. kunder som inte betalar sina fakturor etc.