Bli professionell managementkonsult

Holger Wästlund visar genom sina böcker och sin hemsida Tips om drömjobb, www.tips-om.se, att det finns många intressanta och utvecklande jobb där du faktiskt inte behöver någon speciell utbildning. För många är detta deras drömjobb! Genom boken Bli professionell managementkonsult kompletterar nu Holger listan av handböcker som leder dig rätt på vägen mot ditt drömjobb. De tidigare böckerna, Bli inredare, Bli professionell festfixare och Så får du ditt drömkök har redan nått en bred publik och fått stor uppmärksamhet.

”En managementkonsult är en konsult som tillhandahåller råd och hjälp i frågor rörande företag och organisationer. Målet med arbetet är att hitta och åtgärda problem och genom råd och rekommendationer förbättra verksamheten”. Bara denna beskrivning skulle få många att tveka, inte minst om man inte är utbildad managementkonsult. Syftet med boken Bli professionell managementkonsult är dock att du inte bara KAN klara av detta, du SKA klara av det! Men vill du arbeta professionellt så måste du också få professionella råd. Det är därför du behöver den här boken som på 165 sidor ger dig 250 tips mot drömjobbet.

Detta gör en managementkonsult

Detta kapitel ger dig en snabb introduktion till vad arbetet som managementkonsult innebär. Du får en snabb överblick av annars så svåröverskådliga ämnen som strategi och företagsutveckling, verksamhetsstyrning samt ledning och organisation. Kapitlet ger dig också tips på framtidens trender inom managementkonsultbranschen. Det är nu det börjar bli riktigt spännande! Men vad krävs egentligen av dig?

Så kommer du igång som managementkonsult

I detta kapitel lyfter Holger Wästlund fram de personliga egenskaper du bör ha för detta drömjobb. Det här innebär en rolig utmaning eftersom boken innehåller test där du kan krypa innanför ditt eget skal och hitta nya kreativa sidor av dig själv. Du fortbildas också i olika metoder inom managementkonsultområdet. Vet du hur benchmarking, livscykelkostnadsanalys och riskanalys fungerar? Holger förklarar detta på ett tydligt sätt och du får här också förklaringar till tio andra flitigt använda begrepp inom branschen.

Har du läst så här långt så förstår du sammanhanget och du kan ”glosorna”. Nu gäller det att använda det nya ”språk” du fått lära dig.

Planera ditt uppdrag så här

I detta kapitel får du veta hur du ska bygga upp relationen med din kund eller uppdragsgivare, från det första mötet och fram till att du presenterar ditt förslag till upplägg av uppdraget. Du får också tips på hur du bör tänka när det gäller betalning, tider, sekretess m.m. Holger utgår från ABK 09 (Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag 09) och visar genom tydliga exempel, baserade på egna erfarenheter, hur du når framgång i detta viktiga skede.

Boken stannar nu upp och ger dig möjlighet att tänka djupare kring din roll som managementkonsult. Hur blir du det på bästa sätt?

Så blir du managementkonsult

I detta kapitel berättar Holger om olika högskoleutbildningar, kurser, seminarier och andra källor som kan fördjupa dina kunskaper och berika ditt arbete. Det känns skönt när man möter rubriken Alla behöver inte ha pluggat på högskola. Här inspireras du än mer att du KAN klara detta! Genom rubriken Ska du läsa managementlitteratur? kan man undra om Holger vill såga av den gren han sitter på, men syftet är snarare att peka på att du behöver denna bok först, för att sedan kunna navigera dig genom den djungel av litteratur och webbsidor som behandlar ämnet. Vi det här laget kan du managementkonsultspråket, men det måste förstås in i ett globalt sammanhang.

Bli anställd som managementkonsult

uppmanar Holger dig! Du får i detta kapitel tips om olika möjligheter att söka jobb, hur du skriver din jobbansökan och hur du förbereder dig inför jobbintervjun. Du får också länkar till sajter där du hittar mer information. På detta sätt tar Holger nu ansvar för att den information och kunskap han givit dig verkligen kan komma till sin rätt om du tar chansen. Följer du Holgers professionella råd och omvandlar dem till dina egna så kan det leda till en anställning.

Om du nu inte vill bli anställd så kanske du vill starta eget?

Starta eget som managementkonsult

I detta kapitel får du fundera kring viktiga frågor du bör ta ställning till. När du nu tidigare i boken fick fundera på de egenskaper som behövs för drömjobbet, får du här ställa dig själv mot väggen och riktigt tänka till hur du kan starta eget som managementkonsult. Men du får tips hur du ska göra. Genom att fundera över din egen nisch och tips på hur du gör en affärsplan blir det lättare. Du vet väl att det går bra att jobba hemifrån?

Att starta eget innebär ju också att du måste skaffa egna konsultuppdrag.

Skaffa dina konsultuppdrag så här

I detta kapitel beskriver Holger hur du kan bedriva din marknadsföring utan att det kostar dig något! Du får tips på hur du håller löpande kontakt med dina kunder och hur du använder sociala medier. Du kan till och med tjäna pengar på marknadsföringsaktiviteterna. Du får också lära dig hur du möter konkurrens, formulerar ett anbudsunderlag för konsultuppdrag och skriver en offert.

Nio sätt att ta betalt som managementkonsult

Boken Bli professionell managementkonsult avslutas med detta kapitlet . Här får du först en checklista att utgå ifrån, sedan tips på hur du får lönsamhet i verksamheten. Avsnittet under rubriken Ditt konsultjobb är en investering för beställaren – inte en kostnad, är särskilt intressant. Du kan nu fundera på vad som gör dig unik, vilka positiva värden dina insatser skapar och hur du kan beskriva detta för dina kunder. Jag skulle kunna berätta mer om hur Holger Wästlund leder dig mot målet men inser att det nu är dags att du själv verkligen tar tag i denna smått unika handledning. För du vill väl arbeta som managementkonsult? Per Eklund är pedagog, författare och marknadsförare inom utbildningsbranschen
Bli professionell managementkonsult

  Ditt förnamn och efternamn (obligatorisk)

  Din gatuadress (obligatoriskt)

  Ditt postnummer och din postort (obligatoriskt)

  Ditt företagsnamn (om du har något)

  Speciella önskemål (frivilligt)

  Din epost-adress (obligatorisk)