vad är reavinst?

Reavinsten är den skattepliktiga vinst som uppkommer om du eller ditt företag säljer fast eller lös egendom om försäljningsersättningen är högre än tidigare erlagda inköpskostnader.