Starta städfirma eller städföretag med rätt försäkringar

skaffa rätt försäkring i din städfirma eller i ditt städföretag

Städning är en typ av verksamhet med en uppenbar risk att du eller dina anställda skadas eller blir sjuka. När du eller din personal städar kan olyckan vara framme så att ni orsakar skador eller att något går sönder. Det är också en verksamhet där du kan komma att ha behov av att investera i värdefulla och relativt stöldbegärliga maskiner. Det finns därför anledning att tänka igenom flera olika sorters försäkringar för din verksamhet.

Om du driver din verksamhet hemifrån och förvarar ditt städföretags maskiner och material hemma, t.ex. i källaren eller i ett garage så täcker din vanliga hemförsäkring inte stöld eller brand för dessa maskiner eller detta material. För att ta hand om den risken kan du teckna en företagsförsäkring. 

Företagsförsäkring

Företagsförsäkring omfattar stöld och brand, ansvarsförsäkring, rättskyddsförsäkring och avbrottsförsäkring. Du får ersättning genom ansvarsförsäkringen om du eller dina anställda orsakar en skada genom att ni utför ett arbete på ett bristfälligt sätt. Om din verksamhet tvingas till driftstopp och du därmed går miste om förväntade intäkter av någon anledning får du ersättning genom avbrottsförsäkringen. Rättskyddsförsäkringen kommer sällan till användning inom städverksamhet men är till för att täcka advokatkostnader och liknande om du hamnar i konflikt och blir indragen i en juridisk tvist.

Premien för din företagsförsäkring är avdragsgill i deklarationen.

Arbetsskadeförsäkring

Det finns en lag som heter ”Lagen om arbetsskadeförsäkring” (LAF). Den ger rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst om din arbetsförmåga blir bestående nedsatt. En s.k. Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) kan komplettera socialförsäkringen och kan ge ersättning för personligt lidande. Detta är en billig försäkring.

Privat sjukvårdsförsäkring

Många företagare tecknar en privat sjukvårdsförsäkring. Den ger dig möjlighet att ”gå före i kön” på vissa privata sjukhus och få snabb vård vid sjukdom eller skada. Det kan ju vara av avgörande värde om du driver egen verksamhet där varje dag som du inte kan jobba medför betydande förluster.

Försäkringspremien är inte avdragsgill i företagets deklaration men förmånen för dig, som person, är skattefri.

Försäkringar enligt kollektivavtal

Har du anställda och ni är anslutna till kollektivavtal så är du skyldig att teckna de försäkringar som framgår av kollektivavtalet.

Pensionsförsäkring

Om du driver eget företag är det viktigt att du planerar för din egen pension. Det finns en mängd olika sorters pensionsförsäkringar att välja mellan så du ska ta reda på vilka alternativ som kan vara bäst för dig. Premierna är avdragsgilla i företagets deklaration. Om du är anställd i ett företag så sätter arbetsgivaren av en procentuell summa varje månad till pensionssparande. Som egen företagare bör du resonera på samma sätt och göra avsättningar för din egen pension.