övergår i en tillsvidareanställning

En provanställning är tidsbegränsad anställning på prov i högst sex månader. Avsikten med en provanställning är att den ska leda till eller direkt övergå i en tillsvidareanställning.