Provanställning kan du erbjuda i ditt städföretag

Om du vill pröva dig fram om den du anställer och du trivs med varandra så kan du erbjuda en provanställning. En sådan anställning kan högst vara sex månader. Det är lika viktigt i denna form som vid allmän visstidsanställning att ni upprättar ett anställningsavtal där det tydlig framgår att det är en provanställning. När de sex månaderna har gått kan man inte börja om med en ny provanställning för samma person.

Du kan som arbetsgivare när som helst avbryta en provanställning utan att du behöver ange något motiv. Du måste meddela den anställde minst två veckor i förväg. Om varken du eller den anställde gör någon förändring efter de sex månaderna så övergår provanställningen automatiskt i en fast anställning.

Om du är i uppstartningsfasen av ett städföretag och föredrar att anställa framför att anlita underentreprenörer kan ett sätt att sakta pröva sig fram vara att utnyttja någon av dessa former av tidsbegränsade anställningar.

Vill du veta mer? Informationen är hämtad från boken ”Starta och driv ditt eget städföretag”. Läs mer om den här.